DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng" (Full Version)

Diễn Đàn Chính >> [Cho mai sau...] >> Video ClipThân bài


Hu Vo -> DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng" (8/13/2008 3:49:24 AM)


[image]http://khanhly.net/khanhly/images/thuoaymuahong.jpg[/image]


DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng"

Khánh Ly & Trịnh Công Sơn- Tuổi Đá Buồn
- Như Cánh Vạc Bay
- Mưa Hồng
- Chiều Vàng – Nguyễn Văn Khánh
- Ngủ Đi Con
- Em Đi Trong Chiều
- Diễm Xưa (Tiếng Nhật)
- Diễm Xưa (Tiếng Việt)
- Hạ Trắng
- Quỳnh Hương
- Ru Tình
- Tôi Ru Em Ngủ
- Biển Nhớ
- Gia Tài Của MẹHu Vo -> RE: DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng" (8/13/2008 3:50:51 AM)
Hu Vo -> RE: DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng" (8/13/2008 3:51:54 AM)

Hu Vo -> RE: DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng" (8/13/2008 3:52:30 AM)
Hu Vo -> RE: DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng" (8/13/2008 3:53:03 AM)
Trang: [1]

Valid CSS!
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.4
Copyright © 2003 - 2006 KHANHLY.NET
0.96875