< Login:: khanhly.net:: Góc riêng:: Thư riêng:: Ghi danh:: Các thành viên:: Tìm kiếm:: Log Out>

Nhạc Sỹ Thanh Sơn đã qua đời

 
Tham gia dưới tên: Guest
Cùng đọc bài với bạn: không
  In Ra
Diễn Đàn Chính >> [Hội quán Cây Tre] >> Chúc mừng, phân ưu, cảm tạ >> Nhạc Sỹ Thanh Sơn đã qua đời Trang: [1]
Tên login
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Nhạc Sỹ Thanh Sơn đã qua đời - 4/4/2012 4:01:59 PM   
Myntt


Thành viên đang: offline
Đến từ: Saigon

Nhạc Sỹ Thanh Sơn vừa mới qua đời. Xin chia buồn cùng gia quyến nhạc sĩ.

Vĩnh Biệt Nhạc Sỹ ' Nỗi Buồn Hoa Phượng'

_____________________________

...Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo...
Bài thứ: 1
Trang:   [1]
Diễn Đàn Chính >> [Hội quán Cây Tre] >> Chúc mừng, phân ưu, cảm tạ >> Nhạc Sỹ Thanh Sơn đã qua đời Trang: [1]
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 Ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết
Login| khanhly.net| Diễn Đàn Chính| Bài hôm nay| Bài mới| Góc riêng| Thư riêng| Các thành viên| Tìm kiếm| Log Out


Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.4
Copyright © 2003 - 2006 KHANHLY.NET

0.047