< Login:: khanhly.net:: Góc riêng:: Thư riêng:: Ghi danh:: Các thành viên:: Tìm kiếm:: Log Out>

Ban Thăng Long hát Em Bé Quê, Vợ Chồng Quê và Bà Mẹ Quê.

 
Tham gia dưới tên: Guest
Cùng đọc bài với bạn: không
  In Ra
Diễn Đàn Chính >> [Âm nhạc, Văn học-Nghệ thuật] >> Tham khảo về nhạc >> Một thời vang bóng >> Ca sĩ >> Ban Thăng Long hát Em Bé Quê, Vợ Chồng Quê và Bà Mẹ Quê. Trang: [1]
Tên login
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Ban Thăng Long hát Em Bé Quê, Vợ Chồng Quê và Bà Mẹ Quê. - 2/11/2014 3:51:21 AM   
Baoso6

 

Thành viên đang: offline

Mời nghe Ban Thăng Long hát trọn bộ ba bài Hương Quê của nhạc sĩ Phạm Duy: Em Bé Quê, Vợ CHồng Quê, và Bà Mẹ Quê .

Ban Thăng Long hát Bộ Ba Bài Hương Quê
Bài thứ: 1
RE: Ban Thăng Long hát Tru7òng ca Hội Trùng Dương - 5/17/2014 12:20:54 AM   
Baoso6

 

Thành viên đang: offline

Mời nghe nhạc cuối tuần. Trường Ca Hội Trùng Dương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Y Vân hòa âm, Ban Thăng Long trình bày và ghi âm trước năm 1975 tại Sài Gòn.

ban Thăng Long hát Trường Ca hội Trùng Dương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Thân ái

Vanchus

(trả lời với: Baoso6)
Bài thứ: 2
Trang:   [1]
Diễn Đàn Chính >> [Âm nhạc, Văn học-Nghệ thuật] >> Tham khảo về nhạc >> Một thời vang bóng >> Ca sĩ >> Ban Thăng Long hát Em Bé Quê, Vợ Chồng Quê và Bà Mẹ Quê. Trang: [1]
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 Ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết
Login| khanhly.net| Diễn Đàn Chính| Bài hôm nay| Bài mới| Góc riêng| Thư riêng| Các thành viên| Tìm kiếm| Log Out


Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.4
Copyright © 2003 - 2006 KHANHLY.NET

0.047