< Login:: khanhly.net:: Góc riêng:: Thư riêng:: Ghi danh:: Các thành viên:: Tìm kiếm:: Log Out>

Ca sĩ Quỳnh Giao hát Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ Thành

 
Tham gia dưới tên: Guest
Cùng đọc bài với bạn: không
  In Ra
Diễn Đàn Chính >> [Âm nhạc, Văn học-Nghệ thuật] >> Tham khảo về nhạc >> Một thời vang bóng >> Ca sĩ >> Ca sĩ Quỳnh Giao hát Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ Thành Trang: [1]
Tên login
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Ca sĩ Quỳnh Giao hát Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ T... - 4/13/2014 5:25:16 AM   
Baoso6

 

Thành viên đang: offline

Mời nghe nhạc cuối tuần. Ca sĩ Quỳnh Giao hát Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ Thành. Nhạc sĩ Hoàng Lang hòa âm và ban nhạc đàn dây của ông đệm. Bản ghi âm trước năm 1975 tại đài phát thanh Sài Gòn.

https://www.youtube.com/watch?v=iGjoE-v6eRs&list=UUBkFPjWXUtQrlwbbRvqUV2QQuynh Giao hát Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành

Thân ái

Vanchus
Bài thứ: 1
Trang:   [1]
Diễn Đàn Chính >> [Âm nhạc, Văn học-Nghệ thuật] >> Tham khảo về nhạc >> Một thời vang bóng >> Ca sĩ >> Ca sĩ Quỳnh Giao hát Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ Thành Trang: [1]
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 Ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết
Login| khanhly.net| Diễn Đàn Chính| Bài hôm nay| Bài mới| Góc riêng| Thư riêng| Các thành viên| Tìm kiếm| Log Out


Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.4
Copyright © 2003 - 2006 KHANHLY.NET

0.063